Výsledky vyhľadávania pre Nabozenska

AHINSA náboženská zásada nenásilia
AHINSA, ÁHINSA princíp východných náboženstiev o neubližovaní živým bytostiam, náboženská zásada neubližovania
IMÁM najvyššia autorita, náboženská hlava šiitov, moslimský vládca
KONGREGÁCIA náboženská obec, cirkevný zbor, zhromaždenie duchovných, rehoľa, mníšsky rád, spojenie niekoľkých kláštorov spoločným predstaveným
KORÁN posvätná kniha islamu, súbor textov tvoriacich vieroučný základ islamu, náboženská kniha moslimov
MANTRA kúzlo v hinduizme, hinduistická náboženská báseň
MIRÁKULUM zázrak, zázračný skutok alebo jav, stredoveká náboženská hra o zázrakoch svätých
MIŠNA ústna židovská náboženská tradícia
ROYOVÁ slovenská náboženská spisovateľka a redaktorka (Kristína, 1860-1936)
SEKTA náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi, uzavretá politická alebo náboženská skupina