Výsledky vyhľadávania pre Nadmerný človek

ALKOHOLIK nadmerný konzument alkoholických nápojov, človek závislý na alkohole