Výsledky vyhľadávania pre Nador kostneho tkaniva

OSTEOBLASTÓM nádor vytvorený z buniek majúcich charakter kostného tkaniva
OSTEOFIBRÓM nezhubný nádor z väzivového a kostného tkaniva
OSTEOCHONDRÓM nezhubný nádor z kostného a chrupkovitého tkaniva
OSTEOCHONDROSARKÓM zhubný nádor z kostného a chrupkovitého tkaniva
OSTEÓM nezhubný nádor kostného tkaniva