Výsledky vyhľadávania pre Najma

ABSTENCIA zrieknutie sa, vzdanie sa, zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné
ABSTINENCIA zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť
ADMINISTRATÍVA správa najmä verejná a štátna
ADMINISTRATÍVA správa, najmä verejná a štátna, správna zložka orgánu alebo organizácie, v USA súhrnné označenie prezidenta a vlády
AEROLÓGIA náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére
AFLATOXÍN toxická látka, ktorú produkujú niektoré mikroorganizmy, najmä v potravinách a krmivách
AKCENT prízvuk, dôraz, znamienko prízvuku, spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia
AKNÉ uhrovitosť pleti, najmä počas puberty
AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
AKTOVKA kapsa, taška najmä na spisy, divadelná hra s jedným dejstvom, jednoaktovka