Výsledky vyhľadávania pre Najstarsi clen

NESTOR najstarší člen spoločenstva
NESTOR senior, najstarší člen rodiny
PATRIARCHA praotec, zakladateľ rodu, v niektorých cirkvách titul najvyššieho hodnostára, najstarší člen kolektívu, vážený, dôstojný starec
SENIORÁT dôstojnosť najstaršieho člena kolektívu, feudálne dedičské a nástupnícke právo najstaršieho člena rodu, vyšší duchovný obvod evanjelickej cirkvi na čele so seniorom