Výsledky vyhľadávania pre Nakazy

KONTAKTNÝ dotykový, priamo sa dotýkajúci, v priamom styku, podozrivý z nákazy zo styku s chorým
KONTUMÁCIA opatrenie na ochranu pred šírením zvieracej nákazy uzáverou postihnutej oblasti a obmedzením pohybu ostatných zvierat, nedostavenie sa k súdnemu pojednávaniu s následkami možnosti vynesenia rozsudku v neprospech nezúčastneného, nedostavenie sa športového
METASTÁZA druhotné ložisko vzniknuté zavlečením nákazy z primárneho ložiska
RUNA antická vodná bohyňa, Veternica, ale skôr zlá ako dobrá, prináša nešťastie a smrtonosné nákazy, Runa je aj bohyňou zemských pokladov
SÉROPOZITÍVNY majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére