Výsledky vyhľadávania pre Nap or

A záporová predpona, napr. alogický = nelogický
ABOLÍCIA zrušenie, zničenie (napr. orgánu) (med.)
ABRÁZIA obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom, lek. výškrab, obrusovanie zubov
ABSINTIZMUS chorobná žiadostivosť po alkoholických nápojoch, toxikománia
ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
ADJUSTÁCIA usporiadanie, úprava, zabalenie napr. tovaru, príprava na činnosť
AGRIOS jeden z kentaurov ktorý spolu s Ankerom napadli Herkula
AKADEMICKÝ týkajúci sa akadémie, školský, učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár), triezvy, čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu
AKARINÓZA kožná choroba spôsobená roztočmi, napr. svrab, kučeravosť viniča, ochorenie včiel spôsobené roztočmi
AKRIBOFÓBIA chorobný strach z toho, že čo sme napísali, nie je správne