Výsledky vyhľadávania pre Napa

ABREAKCIA odreagovanie vybitím napätia, uvoľnenie napätia
ABREAKCIA odreagovanie vybitím napätia, uvoľnenie napätia, odreagovanie, katarzia
ABVOLT jednotka napätia, jednotka pre napätie, značka aV
ADÓNIS nápadný krásavec (kniž.)
ADRENOLYTIKUM liek znižujúci napätie sympatika
ADRENOLYTIKUM liek znižujúci napätie sympatika prostredníctvom látky pôsobiacej proti adrenalínu
AFFRONT napadnúť, po anglicky
AGRESIA útočné napadnutie, vpád
AGRESIA útok, napadnutie krajiny ozbrojenými silami inej krajiny
AGRESIVITA útočnosť, tendencia napádať iných, ovládať ich