Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Napodo enina

ATRAPA napodobenina
FALZUM napodobenina, falzifikát
FALZUM napodobnenina (kniž.)
FANTÓM napodobenina ľudského tela na výučbu medikov, pocit existencie amputovanej ruky alebo nohy, chýbajúcich orgánov a pod.
GRANÁT kovová alebo plastová napodobenina vojenského granátu používaná na hádzanie
IMITÁCIA napodobovanie, napodobenina, klon
IVOIR napodobenina slonoviny
KÓPIA opis, obťah, rozmnoženina, otlačok, nepôvodné dielo napodobňujúce originál, mechanicky vyrobený ďalší exemplár
LORETA baroková chrámová alebo kláštorná stavba ako napodobenina domnelého domu Panny Márie v Nazarete
PASTIŠ napodobenina výtvarného alebo iného umeleckého diela a výrazu slávneho autora