Výsledky vyhľadávania pre Napomen na 6 písmen

LEKCIA úloha, cvičenie, časť učebnej látky, učebná hodina, prednáška, poučenie, napomenutie
POHROZ výstražne napomeň