Výsledky vyhľadávania pre Naraba dlatom

DLABAL narábal dlátom
DLABALA narábala s dlátom