Výsledky vyhľadávania pre Nas po emecky

ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
EFFEKT následok, po nemecky
FAND našiel, po nemecky
FOLGE následok, po nemecky
FOLGEN nasledovať, po nemecky
IGNI ET FERRO ohňom a železom, heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu Poľska a Pobaltia
IGNIETFERRO ohňom a železom heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu poľska a pobaltia
REDE prednáška, reč, preslov, prejav, po nemecky
SAUGEN cicať, cucať, nasávať, sať, po nemecky
SCHANZE val, násyp, po nemecky