Výsledky vyhľadávania pre Nas po emecky

ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
EFFEKT následok, po nemecky
FAND našiel, po nemecky
FOLGE následok, po nemecky
FOLGEN nasledovať, po nemecky
IGNI ET FERRO ohňom a železom, heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu Poľska a Pobaltia
IGNIETFERRO ohňom a železom heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu poľska a pobaltia
REDE prednáška, reč, preslov, prejav, po nemecky
SAUGEN cicať, cucať, nasávať, sať, po nemecky
SCHANZE val, násyp, po nemecky
UNS nám, nami, nás, po nemecky
UNSER svoj, náš, po nemecky
UNSERE naša, po nemecky