Výsledky vyhľadávania pre Nasaval

ČERPAL nasával - benzín, naftu
NESAL nenasával
NESALA nenasávala, nepila
NESALO nevpíjalo, nenasávalo
SAL vpíjal, nasával, cical
SALA pila, nasávala, vstrebávala vlhkosť
SALI vpíjali, cicali, nasávali
SALO nasávalo
SOSALO nasávalo (expr.)