Výsledky vyhľadávania pre Nasil

AHINSA indický zákaz násilia
ANEKTOVAL násilne pripojil
ANEKTOVAŤ násilím obsadiť a pripojiť územie cudzieho štátu alebo jeho časti
ANEKTOVAŤ násilne pripojiť
ANEKTOVAŤ násilne zabrať cudzie územie
ANEKTUJEM násilne zaberiem cudzie územie
ANEXIA násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia, anšlus
ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
ASERTIVITA nenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie vlastného názoru, trúfalosť
ASIMILÁTORI uskutočňovatelia násilnej asimilácie