Výsledky vyhľadávania pre Nežal

GRÚŇ nezalesnené horské úbočie
NEDVOR nezaliečaj sa žene
NEPOLIALO nezalialo, neoblialo
PLANINA nezalesnená vyššie položená plošina
ŠPALTA stĺpec nezalomenej sadzby, odtlačok takejto sadzby (typ. slang.)