Výsledky vyhľadávania pre Nebe

AKINÉZA nehybnosť živočíchov pri hroziacom nebezpečí, neschopnosť pohybovať končatinami
ANJELY nebeské bytosti
ANTE PORTAS pred bránami, podľa vety Hannibal ante portas, v prenesenom zmysle blížiace sa nebezpečenstvo
APSARA indická nebeská vodná víla
APSARY indické nebeské vodné víly
ASPARA indická nebeská víla
ASPEKT poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol, dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku, slovesný vid
ASTROFYZIKA časť astronómie, ktorá skúma fyzikálne a chemické vlastnosti nebeských telies
ASTROCHÉMIA náuka o chemickom zložení nebeských telies
ASTRONÓMIA PRAKTICKÁ zaoberá sa astronomickými prístrojmi a pozorovaním nebeských telies