Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Nebeské telesá

ASPEKT poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol, dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku, slovesný vid
DEPRESIA uhlová vzdialenosť nebeského telesa pod obzorom (astron.)
GRAVISFÉRA priestor okolo nebeského telesa, sféra aktivity, v ktorej prevláda jeho gravitačné pole
KULMINÁCIA vyvrcholenie, vrchol, najvyšší stav, prechod nebeského telesa poludníkom, najvyšší stav vody pri povodni
OPOZÍCIA postavenie nebeského telesa presne oproti Slnku pri pohľade zo Zeme (astron.)
PERTURBÁCIA porucha, rušivý vplyv, odchýlka od eliptickej alebo parabolickej dráhy nebeského telesa v dôsledku príťažlivosti planét
PRIEMER uhol pod ktorým vidíme skutočný priemer nebeského telesa (astron.)
UZOL priesečník dráhy nebeského telesa so zvolenou základnou rovinou (astr.)