Výsledky vyhľadávania pre Necistot

BRID špina, nečistota, hnus (zastar., zried., expr.)
BRUD nečistota, špina (kniž.)
ČÍRI zbavuje nečistôt
ČÍRIM zbavujem nečistoty
GRIME nečistota, po anglicky
KAL nečistota v tekutine
KAL usadenina na dne roztoku, nečistota, bahno
KARBONÁCIA zušľachťovanie textílií pôsobením kyseliny sírovej na rastlinné nečistoty vlny, umelé sýtenie oxidom uhličitým, napr. Nealkoholických nápojov, konzervácia dreva opaľovaním
LAPAČ chytač nečistôt
LUSTRÁCIA kontrola záznamov a údajov, prehliadka kníh, výpis z registrov, pozemkových kníh a pod., kultové očisťovanie obetovaním zvierat, na ktoré prechádza kultická nečistota