Výsledky vyhľadávania pre Necitlivo

IMPASIBILITA necitlivosť, ľahostajnosť, nezúčastnenosť, chladnosť, bezcitnosť, surovosť (kniž.)
INDOLENCIA ľahostajnosť, nečinnosť, necitlivosť, bezstarostnosť, malátnosť, necitlivosť voči bolesti
INERCIA nečinnosť, necitlivosť, nečinnosť, vo fyzike zotrvačnosť
NECIT necitlivosť
NECIT necitlivosť (kniž.)
TORPIDITA otupenosť malátnosť necitlivosť