Výsledky vyhľadávania pre Nedopatren

FAUX PAS chyba, chybný krok, omyl, nedopatrenie, trápna situácia, porušenie pravidiel etikety
LAPSUS nedopatrenie
OMYLOM nedopatrením