Výsledky vyhľadávania pre Neho ang

AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ANGLICIZMUS do iného jazyka prevzatý anglický jazykový prvok
AUSTENOVÁ britská (anglická) spisovateľka - novelistka, zakladateľka moderného, tzv. "rodinného" románu (Jane, 1875-1817)
BRIT Angličan, obyvateľ Spojeného kráľovstva
BURKE angloírsky filozof, štátnik a teoretik politiky, zakladateľ intelektuálneho konzervatizmu, nazývaný aj otec konzervatizmu (Edmund, 1729-1797)
CAIRD anglický filozof, predstaviteľ absolútneho idealizmu (Edward, 1835-1908)
CONRAD britský (anglický) spisovateľ poľského pôvodu, považovaný za jedného zo zakladateľov modernizmu (Joseph, 1857-1924)
DIGGER účastník revolučného hnutia v Anglicku v 17. storočí (hist.)
ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (angl.skr.)
FAA administrácia federálneho letectva USA (angl.skr.)