Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Nehodno

APOKRYF nehodnoverné dielo
BULVÁRNY nehodnotný, nízkej úrovne, senzáciechtivý
DEGRADÁCIA zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup, rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne
DEKLASIFIKÁCIA preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny, poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie
DEKLASOVAŤ ponížiť, znížiť, znehodnotiť, vylúčiť z určitej spoločenskej vrstvy alebo triedy
DEMONETIZÁCIA zrušenie platnosti kovovej mince ako zákonitého platidla, znehodnotenie, stiahnutie mince z obehu
DENATURÁCIA zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby, znehodnotenie látok, zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
DEVALVÁCIA znehodnotenie meny
INFLÁCIA znehodnocovanie peňazí a pokles ich kúpnej sily ako dôsledok nadmerného rastu obeživa a cien, opak deflácie
KALADA česká znehodnotená minca