Výsledky vyhľadávania pre Nem pedag wolfgang 1927

KLAFKI nemecký pedagóg, profesor pedagogiky na univerzite v Marburgu, predstaviteľ integračných tendencií v pedagogickom filozofovaní 20. stor. (Wolfgang, *1927)