Výsledky vyhľadávania pre Nemota na 6 písmen

ALÁLIA neschopnosť zreteľne vyslovovať hlásky, nemota (lek.)
ANEPIA anepia, nemota (med.)
NEMOSŤ nemota (poet.)
NEVILO nesplietalo, nemotalo