Výsledky vyhľadávania pre Nemota lek

ALÁLIA neschopnosť zreteľne vyslovovať hlásky, nemota (lek.)