Výsledky vyhľadávania pre Neplodn

HLUCHOTA hluchosť, prázdnota, neplodnosť, pustota
INFERTILITA neplodnosť, opakované samovoľné potraty u žien
INFERTILNÝ neplodný
JALOVÁ neplodná
JALOVÉ neplodné
JALOVIEŤ stávať sa neplodným
PARAGENÉZA spoločenstvo minerálov vytvorené jedným nerastotvorným procesom, plodnosť medzi rodičovskými formami a inak neplodným hybridom
PLANO neplodne, jalovo
STERILITA stav bez choroboplodných zárodkov, umelo vyvolaná neplodnosť
STERILIZÁCIA zákrok na spôsobenie neplodnosti (biol., med.)