Výsledky vyhľadávania pre Neprisposobivo

INADAPTABILITA neprispôsobivosť
MALADJUSTÁCIA neprispôsobivosť požiadavkám a potrebám celku
NONKONFORMITA chovanie nezhodujúce sa s normami a cieľmi spoločnosti, neprispôsobivosť, rozdielnosť v myslení