Výsledky vyhľadávania pre Neprizná

POPRIEŤ nepriznať
UPRIE poprie, neprizná
ZAPRELO nepriznalo pravdu
ZAPRIME nepriznajme pravdu
ZATAJ nepriznaj
ZATAJA nepriznajú, odtaja