Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Nerast nak

GEOFÁZA úsek dlhodobých geochemických vrstiev s rovnakými alebo podobnými skupinami nerastov
PARAGENÉZA spoločenstvo minerálov vytvorené jedným nerastotvorným procesom, plodnosť medzi rodičovskými formami a inak neplodným hybridom
PARAMORFÓZA nahradenie jednej látky v hornine inou s rovnakým zložením, zmena štruktúry nerastov bez zmeny ich chemického zloženia