Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Neskorší

AUVERGNE historická nezávislá krajina a neskoršia francúzska provincia
FURTHER neskorší, po anglicky
INTERPOLÁCIA vložka, vsúvka, neskoršia nepôvodná vsúvka do textu, výpočet čísla z dvoch susedných čísel
LATER neskorší, po anglicky
LATTER neskorší, po anglicky
LPT latest possible time (najneskorší možný termín) line printer (riadková tlačiareň)
NAPOTOM na neskorší čas
NESKÔR neskoršie
ORGANON nástroj, prostriedok, pomôcka myslenia a bádania, Aristotelove spisy o logike, považované neskoršími vydavateľmi za základný nástroj poznania
POČKAL odložil na neskorší čas