Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Neurčitý

EIN jeden, po nemecky, nemecký neurčitý člen
INDEFINITNÝ neurčitý
INDIFERENTNÝ neurčitý, nerozhodný, nezúčastnený, ľahostajný, nečinný
INFINITÍV neurčitý spôsob slovies
INFINITNÝ nekonečný, neurčitý
KADE-TADE po neurčitých miestach
RAD väčší alebo neurčitý počet
SUPINUM neurčitý slovesný tvar blízky infinitívu, po slovesách vyjadrujúcich pohyb, smer alebo účel
VÁGNY neurčitý neistý, nejasný nepresný