Výsledky vyhľadávania pre Neveľka

IMPROMTU vtipný nápad, výrok prednesený bez prípravy, neveľká, zľahka načrtnutá skladba
MALÝ LUK neveľká stará strelná zbraň
MALÝ ZÁKLAD neveľká báza
ŠTANDARDA neveľká, spravidla štvorcová vlajka, koruhva, prapor, doska alebo pruh látky s nápisom neseným v sprievode