Výsledky vyhľadávania pre Nezavislost

ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
AUTONÓMNOSŤ nezávislosť
BOLÍVAR venezuelský generál a politik, jeden z hlavných predstaviteľov juhoamerického boja za nezávislosť od Španielska (Simón, 1783-1830)
INDEPENDENTI príslušníci puritánskeho hnutia v Anglicku za úplnú nezávislosť náboženských obcí, v USA náboženský smer nonkonformistov, kongregacionalisti
INDEPENDENTIZMUS hnutie za nezávislosť
INDETERMINIZMUS učenie o nezávislosti ľudskej vôle, názor odmietajúci všeobecnú príčinnosť, napr. aj popierajúci zákonitosti prírodného vývoja
JEFFERSON americký politik, tretí americký prezident (1801 - 1809), spoluautor americkej Deklarácie nezávislosti (Thomas, 1743-1826)
KOSSUTH maďarský právnik, politik, bojovník za nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie (Lajos, 1802-1894)
KYNIZMUS starogrécky filozofický názor o etickej nezávislosti jedinca
LAICITA nezávislosť od cirkvi