Výsledky vyhľadávania pre Nič z lati

EXOT zahraničné platidlo ktorého priama výmena v zmenárni prichádza do úvahy len zriedka (fin.bank.)
EXOT zahraničné platidlo, ktorého priama výmena v zmenárni prichádza do úvahy len zriedka (fin. bank.)
NIHIL nič, po latinsky, (lek., z lat.)
WESTON česká spisovateľka (básnička) píšuca latinsky anglického pôvodu (Elizabeth Jane, 1581-1612)