Výsledky vyhľadávania pre Nižšie

BARÓN príslušník najnižšieho stupňa vysokej šľachty
BELOW nižšie, po anglicky
DECENTRALIZÁCIA rozloženie zo stredu na obvod, presun ústrednej právomoci na nižšie orgány
DEVOLÚCIA presun rozhodovania z nižšieho na vyšší orgán (práv.)
DOLE dolu, nadol, na miesto položené nižšie či nízko
DOLU na miesto položené nižšie či nízko, dole
HYPOSTÁZA pasívne prekrvenie najnižšie položených tkanív a orgánov u dlhodobo ležiacich pacientov
INFRA nižšie, po anglicky
KRAKOVANIE tepelné štiepenie- pyrolýza -vyšších uhľovodíkov na nižšie, jednoduchšie zlúčeniny, forma výroby benzínu rozkladom ropy
LOW nižšie, po anglicky