Výsledky vyhľadávania pre Nic ang

AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
ABROAD zahraničie, po anglicky
ABROAD zahraničný, po anglicky
AC anorganic chemistry (skr.), anorganická chémia (angl.skr.)
AEIF European Association for Railway Interoperability (skr.), Európska asociácia pre interoperabilitu železníc (angl.skr.)
AJZNBOŇÁK z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre železničiara
ALAKTIT arzeničnan mangánu vzácny nerast
ALBIÓN starý názov Anglicka, básnický výraz pre Anglicko
ARI Aberdeen Royal Infirmary, nemocnica v Aberdeene (angl.skr.)
ATLAS Abbreviated Test Language for Avionics Systems, nástroj na testovani e vojenskej avioniky (angl.skr.)