Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Niečo

ABSOLUTIZÁCIA absolutizovanie, nadradzovanie nad podmienky, dodanie charakteru absolútnosti niečomu, zovšeobecňovanie, často neoprávnené
ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
ABSOLVOVAŤ vyštudovať, vychodiť školu, dokončiť štúdium alebo činnosť, vykonať niečo predpísané, naplánované, byť/stať sa absolventom
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ABSURDUM niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne
AD USUM niečo zámerne upravené
AD USUM pre potrebu, na použitie, niečo zámerne upravené
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
ADHERENTNÝ priľnavý, pristupujúci k niečomu zvonku
ADHERENTNÝ pristupujúci k niečomu zvonku