Výsledky vyhľadávania pre Nie ( expr.) na 3 písmená

HÁB oblečenie (expr.)
NAJ vyjadrenie najvyššej kvality (expr.)
RYK rykot, ryčanie, krik (expr.)
VPI upri zrak na niekoho (expr.)