Výsledky vyhľadávania pre Nie ( z lat.)

SENZUS zmysel, zmýšľanie (lat.)
VOTUM hlasovanie, hlas (z lat.)