Výsledky vyhľadávania pre Nie hov

ABRÁZIA obrusovanie brehov morským príbojom, obrusovanie svahov ľadovcom (geol.)
ABSTINENCIA zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
AFINITA výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa
AKCENTOVAŤ zdôrazňovať, vyzdvihovať význam niečoho, prízvukovať
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
AKCÍZ daň z dovozu niektorých druhov tovaru do mesta, spotrebná daň, stanovište daňovej kontroly
AKCÍZA daň z dovozu niektorých druhov tovaru do mesta, spotrebná
ALEBA nie (hovor.)
ALIANCIA spojenectvo, spolčenie sa, príležitostné a dočasné združovanie rôznych druhov živočíchov