Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Nie mám

HOMOMORFIZMUS vzťah medzi dvomi systémami, medzi ktorými existuje také zobrazenie, že každému prvku prvého systému možno priradiť práve jeden prvok druhého systému (log.)
HYPERTEXTOVÝ vo výpočtovej technike pracujúci s významami, nie iba so slovami
KLASTER zhluk, trs, zlúčenina s niekoľkými navzájom na seba viazanými atómami kovov, skupina viac ako dvoch objektov oddeľujúcich sa od štatistického pozadia, skupina niekoľkých súčasne znejúcich tónov s minimálnou intervalovou vzdialenosťou
KOMUNIKÁCIA odovzdávanie informácií medzi subsystémami sústav alebo medzi systémom a okolím (inf.)
LLULL španielsky (katalánsky) básnik, mystik a filozof, františkánsky terciár, pôsobil ako misionár medzi moslimami (Ramón, 1232-1316)
MAM mámenie, klam, prelud, zdanie (kniž.)
MANIPULÁTOR človek niečím alebo niekým manipujúci, stroj, ktorého mechanizmus sa skladá spravidla zo segmentov vzájomne spojených kĺbmi alebo posuvnými mechanizmami na uchytenie a pohyb predmetov, kto dakoho (niekoho) manipuluje
MOS Mambo (skr.), systém na manažovanie obsahu webovej lokality (website)
NARKOMÁNIA chorobná túžba po omamných látkach a ich trvalé užívanie, závislosť na omamných látkach
NONKONFORMITA chovanie nezhodujúce sa s normami a cieľmi spoločnosti, neprispôsobivosť, rozdielnosť v myslení