Výsledky vyhľadávania pre Nie oni

ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
AGAUÉ dcéra thébskeho kráľa Kadma a jeho manželky Harmonie
AKKAD etnicko-geografické označenie pre severnú Babylóniu osídlenú Akkadmi
AKTINOTERAPIA liečba ionizujúcimi lúčmi, liečebné ožarovanie
AKTINOTERAPIA liečba ionizujúcimi lúčmi, liečebné ožarovanie aktív súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie, pracovná schôdza
AKVABELA plavkyňa prevádzajúca synchronizované plávanie, umelecké cvičenie vo vode
AKVAKULTÚRA pestovanie rastlín bez pôdy, v živných roztokoch, tzv. hydropónia
ALEXANDER starogrécky filozof, hlavný predstaviteľ peripatetickej školy v Aténach (Alexander z Afrodízie, koniec 2.st. - zač. 3. st. pred Kr.)
ALFA prvé písmeno gréckej abecedy, začiatok, pôvod, začiatok a koniec niečoho, druh nukleárneho žiarenia
AMEN hebrejský výraz „staň sa, tak nech sa stane“, naozaj, isto, zakončenie modlitby, koniec