Výsledky vyhľadávania pre Nie prvá

AKTINO- prvá časť zložených slov s významom žiarenie, lúč
ANDERSON anglická lekárka a feministka, prvá žena, ktorá získala lekárske vzdelanie vo Veľkej Británii (Elizabeth Garrett, 1836-1917)
ARCI prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova
DEFLAGRÁCIA prvá fáza výbuchu výbušniny, vznietenie
GRAM v zloženinách druhá časť s významom označenie jednotky hmotnosti v množstve, ktorú uvádza prvá časť
MAGALHAES portugalský moreplavec, slúžil španielskej korune, podnikol výpravu, ktorá ako prvá oboplávala svet, osobne ju však nedokončil - zomrel počas cesty, tiež Fernando Magellan (Fernao, 1480-1521)
MAGELLAN portugalský moreplavec, slúžil španielskej korune, podnikol výpravu, ktorá ako prvá oboplávala svet, osobne ju však nedokončil - zomrel počas cesty, tiež Fernao Magalhaes (Fernando, 1480-1521)