Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Nie rovnic

ABAK nomogram na riešenie rovníc
ABAKUS nomogram na riešenie rovníc
ANALÓGIA zhoda, obdoba, pripodobnenie, zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy, použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
ANULOVAŤ vyhlásiť neplatnosť niečoho, zrušiť, prevedenie rovnice na taký tvar, kde na jednej strane je nula
ELIMINÁCIA vyradenie, vylúčenie, odstavenie, odstránenie, postupné vylučovanie neznámej z rovnice
KOVARIANTNOSŤ zachovanie tvaru rovníc vo všetkých vzťažných sústavách, inerciálnych aj neinerciálnych
NELINEÁRNA SÚSTAVA sústava dvoch fyzikálnych veličín, ktorých vzťah nie je vyjadrený lineárnou rovnicou
NOMOGRAM grafické zobrazenie riešenia rovnice
TRANSFORMÁCIA ROVNÍC odvodenie rovnice z konkrétnej rovnice, pri ktorom sú korene oboch rovníc v určitom algebraickom vzťahu