Výsledky vyhľadávania pre Nie sú v súlade

FÁZOVANIE časové fázové zosúladenie, synchronizovanie
ŠTYLIZÁCIA úprava slovného prejavu, úprava hud. skladby, aby bola v súlade so zámerom, zdôrazňovanie určitých všeobecných vonkajších znakov umeleckého diela, neprirodzené, prispôsobené, vyumelkované chovanie