Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Nie zdravo

AGRAVÁCIA predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia
AKLAMÁCIA verejné hlasovanie zdvihnutím ruky, verejný prejav súhlasu, hlasité pozdravovanie
AMBULANCIA sanitka, oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú
AMBULATÓRIUM zdravotnícke zariadenie alebo stredisko pre pacientov schopných chôdze
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
BANKA peňažný ústav realizujúci rôzne druhy finančných, najmä úverových operácií, zdravotnícke oddelenie skladujúce obranné tkanivá, tekutiny a orgány na ďalšie liečebné zákroky, počítačový súbor dát, databanka
FIT zdravý - športové vyjadrenie zdravotného stavu
HOSPIC zdravotnícke zariadenie pre chorých
HOSPITALIZÁCIA umiestenie chorého v lôžkovom zdravotníckom ústave
HYGIENA zdravoveda, osobná čistota, čistota prostredia, náuka o zdravom spôsobe života, opatrenia na ochranu zdravia, najmä udržiavanie čistoty, duševná vyrovnanosť