Výsledky vyhľadávania pre No, nuž

MNO no, nuž
ŤA české citoslovce no, nu (nár.), nuž, po česky (nár.)