Výsledky vyhľadávania pre No , avsak

ABER ale, avšak, lenže, no, po nemecky
ALE odporovacia spojka, avšak, no