Výsledky vyhľadávania pre Nola

AMINOETANOL etanolamín (chem.)
ANTON meno Bernoláka
BAUMGARTNER kanadský hokejista (Nolan, *1976)
FÁNDLY slovenský spisovateľ, národný buditeľ, príslušník skupiny bernolákovcov, autor prvého veľkého diela v bernolákovčine, katolícky kňaz a entomológ – včelár (Juraj, 1750-1811)
FIGHT CLUB štúdio ruského bojového umenia prevádzkované Emmanuelom Monolakakisom v Toronte
FIGHTCLUB štúdio ruského bojového umenia prevádzkované Emmanuelom Monolakakisom v Toronte
HOMOTETIA rovnoľahlosť (mat.)
IKONODÚLIA uctievanie obrazov svätých, ikonolatria
INSOMNIA kriminálny film Christophera Nolana z roku 2002
KOREŠPONDENCIA dopisovanie, listy, vzťah medzi javmi a teóriami, ktoré si vzájomne zodpovedajú, v logike relácia medzi dvomi triedami, v geometrii rovnoľahlosť, osová súmernosť