Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Norma

ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ABNORMITA abnormalita
ABNORMNÝ abnormálny
AKADEMIZMUS strohý, triezvy ráz, spôsob a forma prejavu, konzervatívna umelecká metóda riadiaca sa určitými normami, v architektúre smer riadiaci sa tradičnými vzormi
ALDERNEY britské územie, najsevernejší ostrov Normanských ostrovov
ANOMÁLIA nepravidelnosť, odchýlka od normálneho stavu, úchylka, výnimočnosť
ANORMALITA anormálnosť, úchylnosť, nenormálnosť
ANORMÁLNY neobvyklý, nenormálny, odchýlny, nepravidelný